Marijke van Eijkeren Tekst en beeld

 

 

Portfolio tekst (en/of beeld)

Boeken voor een breed publiek


    • Houten: het landschap. Fotografie en tekst Marijke van Eijkeren. Uitgegeven door Marijke van Eijkeren Tekst en beeld.

    • Kromme Rijn: het landschapFotografie en tekst Marijke van Eijkeren. Uitgegeven door Marijke van Eijkeren Tekst en beeld.

    • Kleurrijke ontmoetingen, De verteltas als verbindende schakel tussen bewoners en wijk. Tekst Marieke Leeuwenkamp, beeld Marijke van Eijkeren.
    
    •
Bijdragen in Vogelroutes in & om Houten (inclusief beeld)

    • Opvang voor mijn kind uitgegeven door Zomer & Keuning

    • Jouw kinderen zijn mijn kinderen uitgegeven door Zomer&Keuning

    • Eén ouder, geen probleem uitgegeven door Zomer&Keuning

    • Bijdragen in Kinderopvang als beroep uitgegeven door Elsevier/ De Tijdstroom


Educatieve boeken


    • Serie Kennisbasis voor de startende leraar uitgegeven door ThiemeMeulenhoff (Tekst en fotografie)

    • Delen uit de Serie Traject Welzijn uitgegeven door ThiemeMeulenhoff(Tekst en fotografie)

    • Lichaamstaal, Praktijkboek voor de leraar. Tekst Victor van Geel, beeld deels van Marijke van Eijkeren uitgegeven door ThiemeMeulenhoff
 
    • In spin - de juf is in.
Tekst Koos Bokhorst, beeld Marijke van Eijkeren, uitgegeven door HBUitgevers
 
    • Pedagogische kwaliteit in de basisschool. 
Tekst Gerda Geerdink, Monique Volman en Wim Wardekker, beeld Marijke van Eijkeren, uitgegeven door HBUitgevers
 
    • Leren in kindercentra uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar


Artikelen

Ik schrijf en heb geschreven voor verschillende tijdschriften. Bij het artikel maak ik ook de foto's:

    • Psychopraktijk Vakblad voor psychologie, psychotherapie en psychiatrie (Bohn Stafleu).
    • Kiddo Pedagogisch vakblad voor de kinderopvang (SWP).
    • Kinderopvang Vakblad voor de kinderopvang (Elsevier Gezondheidszorg).
    • Voor Elkaar Magazine van het Rode Kruis