Marijke van Eijkeren Tekst en beeld

 

Links

recensie

inkijkexemplaar Werken in

inkijkexemplaar Pedagogisch

Vakblad HJK

Vakblad JSW

Kennisbasis voor de startende leraar

Werken in het basisonderwijs

 

Tekst en fotografie: Marijke van Eijkeren

ISBN 978-90-06-95280-3

aantal pagina's 324

Tweede druk 2013

Prijs: € 36,60

Amersfoort, ThiemeMeulenhoff

 

 

Sluit aan bij generieke kennisbasis

Werken in het basisonderwijs biedt de basiskennis die nodig is om zelfverzekerd en kundig te kunnen werken en sluit dan ook aan op de generieke kennisbasis. Het gaat in op algemene bekwaamheden waarover een startende leerkracht dient te beschikken: samenwerken, reflectie en professionele ontwikkeling. Samen met het boek Pedagogisch-didactisch begeleiden biedt het de elementaire kennis van de onderwijspraktijk waarover elke startend startende leraar dient te beschikken.

Vanuit het perspectief van de aspirant-leraar

Vanuit het perspectief van de aspirant-leraar wordt gekeken naar de diverse aspecten van het basisonderwijs en het beroep van leerkracht binnen de maatschappelijke context. Per hoofdstuk krijgen de studenten suggesties voor het verwerken van de stof.

 

Pedagogisch didactisch begeleiden

 

Tekst en fotografie: Marijke van Eijkeren

ISBN 978-90-06-95529-3

aantal pagina's 324

Derde, volledig herziene, druk 2013

Prijs: € 38,90

Amersfoort, ThiemeMeulenhoff

 

 

Basiskennis pedagogisch-didactisch handelen

Het begeleiden van kinderen op de basisschool is een mix van onderwijs en opvoeden. Soms ligt het accent op het pedagogische aspect. Dan weer zijn vakinhoud en didactiek belangrijk. Deze twee aspecten komen in Pedagogisch-didactisch begeleiden in hun samenhang aan bod. Vanuit het perspectief van de aspirantleraar wordt gekeken naar belangrijke thema's, zoals de ontwikkeling van kinderen, kennis van sociaal-culturele achtergronden, het scheppen van een verantwoord pedagogisch klimaat, en het creëren van een doelgerichte en inspirerende leeromgeving.

Sluit aan bij generieke kennisbasis

Waar Werken in het basisonderwijs ingaat op algemene bekwaamheden, behandelt Pedagogisch-didactisch begeleiden de bekwaamheden van een leerkracht in de onderwijssituatie met leerlingen. Samen bieden ze de elementaire kennis van de onderwijspraktijk waarover elke startende leraar dient te beschikken.

Actueel, praktijkgericht en volledig

In deze uitgave zijn de nieuwste ontwikkelingen rondom het thema Begeleiding van Kinderen en de rol van de beginnende leerkracht verwerkt. Toevoeging van ecologische pedagogiek, passend onderwijs, directe instructiemodellen en opbrengstgericht werken maakt het een compleet handboek voor pedagogisch-didactisch handelen.